Regulamin BistroBox

Serwis internetowy działający pod adresem https://bistrobox.pl występujący jako „Serwis” świadczony przez BistroBox Spółkę z o.o. Sp.k. wykonującą świadczenia pod adresem ul. Bogumińska 15, 03-619 Warszawa, NIP: 524 289 60 95, REGON: 3855259691, KRS: 0000822175, tel. 506017011 oraz adres kontakt@bistrobox.pl.

Dokument stworzony wg ustawy z 18 lipca 2002 jako „regulamin” określający rodzaj i zakres usług świadczonych elektronicznie za pośrednictwem Serwisu, zawieranie umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy, a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

 

§1 Definicje

1. Serwis: pod adresem https://bistrobox.pl
2. Produkt: dietetyczne posiłki o wybranej kaloryczności i składzie, dowożony każdorazowo po jego opłaceniu.
3. Usługodawca: BistroBox Spółkę z o.o. Sp.k. wykonującą świadczenia pod adresem ul. Bogumińska 15, 03-619 Warszawa, NIP: 524 289 60 95, REGON: 3855259691, KRS: 0000822175.
4. Klient: osoba fizyczna, podmiot nie posiadający osobowości prawnej, mającą możliwość prawną zawierania umowy z Usługodawcą.
5. Usługa: usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pomocą Serwisu
6. Umowa: umowa między Klientem a Usługodawcą za pomocą serwisu.
7. Abonament: czas trwania Usługi na rzecz Klienta.
8. Formularz Zamówienia: formularz na stronie umożliwiający złożenie zamówienia.
9. Dzień Roboczy: dzień tygodnia bez soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§2 Postanowienia ogólne

1. Zgodnie z Regulaminem Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług.
2. Klient zobowiązuje się do korzystania Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
4. Klient wyraża zgodę na udostępnienie Usługodawcy danych osobowych celem świadczenia usług. Dane są gromadzone zgodnie z „Polityką Prywatności” Serwisu.
5. Ceny podawane są w złotych i są cenami brutto.

 

§3 Warunki świadczenia Usług i Usługi

1. Usługodawca za pomocą Serwisu świadczy usługi:
a) składanie zamówień na Produkty,
b) przesyłania wiadomości za pomocą Formularza.

 

§4 Zakup produktu

1. Klient składa zamówienie na Produkt przez Okres Abonamentowy zgodnie z Zamówieniem.
2. Usługodawca może powiększyć Usługę o kolejne Produkty.
3. Lista produktów znajduje się w Serwisie.
4. Usługodawca stwarza możliwość składania zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wyłączenia z możliwości składania zamówień wybranych dni.
6. Klient zobowiązany jest do podania pełnego adresu, numeru telefonu, kodu do domofonu jeżeli jest konieczny.
7. Po otrzymaniu Zamówienia Usługodawca drogą elektroniczną dostaje oświadczenie o przyjęciu zamówienia. Otrzymanie potwierdzenia świadczenia usługi to moment zawarcia Umowy.
8. Zamówienie złożone do godziny 12:00 (w piątki wyjątkowo do godz 15:00) realizowane są 48 godzin później, chyba że klient umówi się telefonicznie na wcześniejszą dostawę.

 

§5 Czas realizacji i dostawa

1. Dostawy weekendowe odbywają się w sobotę rano.
2. Dostawy nie odbywają się w dni wolne od pracy i niedziele.
3. Usługodawca wstrzymuje lub odmawia świadczenia usług jeśli
– Zamówienie nie jest kompletne lub niewłaściwie złożone,
– brakuje płatności za Usługę,
– nie ma możliwości usatysfakcjonowania życzeń Klienta.
4. Dostawa odbywa się pod wskazany adres w Zamówieniu w czasie uzgodnionym z Klientem.
5. W przypadku gdy Okres Abonamentowy obejmuje niedzielę lub dzień wolny od pracy, produkt dostarczany jest w poprzedzający dzień roboczy.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo wyznaczenia nowego terminu realizacji jeśli realizacja zamówienia nie jest możliwa w terminie pierwotnym.
7. Koszt dostawy produktu w wymienionym obszarze jest wliczony w cenę Produktu. Jeśli zamówienie dotyczy dostawy poza obszarem, dostawa i jej koszt jest ustalony indywidualnie.
8. Klient ma prawo modyfikacji zamówienia, zmiany adresu, rodzaju diety, dni dostawy pod warunkiem poinformowania mailowo kontakt@bistrobox.pl, najpóźniej na 24 godziny przed planowanym momentem dostawy.
9. Jeżeli brak dostawy spowodowany jest winą Usługodawcy, następuje zwrot kosztów lub przeniesienie zamówienia na inny dzień.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za złe samopoczucie, alergie pokarmowe i inne dolegliwości będące reakcją na dany zestaw.
11. Jeżeli produkt jest nie odebrany lub nastąpił błąd adresu w Zamówieniu składanym przez Klienta, Produkt uznany jest za dostarczony, Klient nie może domagać się zwrotu kosztów za daną dostawę.
12. Zmiana kaloryczności w trakcie okresu abonamentowego może skutkować dopłatą lub zwrotem różnicy ceny.

 

§6 Metody płatności

1. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:
– przelew tradycyjny,
– płatność online.
2. Klient zobowiązany jest dokonać płatności na 24 godziny przed planowana dostawą. W przypadku braku wpłaty w terminie, dostawa zostaje przesunięta na kolejny możliwy termin.

 

§7 Odstąpienie od umowy o świadczeniu usług

Klient nie może zadać zwrotu płatności natomiast może przełożyć na inny wygodny dla siebie termin lub cedować dietę na wskazaną osobę.

 

§8 Odstąpienie od Umowy dostawy Produktów

Na podstawie art. 38 pkt 4 oraz 12 Ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta. Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest dostawa produktu.

 

§9 Reklamacje

1. Reklamacje należy składać mailowo: kontakt@bistrobox.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni nie później niż 24 godziny od wystąpienia zdarzenia.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres oraz uzasadnienie reklamacji jak również kopię zamówienia.

 

 

 

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie Przepisy Prawa Polskiego.

 

Wszystkie treści zamieszczone na stronie Serwisu korzystają z ochrony praw autorskich. Wykorzystywanie ich bez zgody pisemnej Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną i karną.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 marca 2019r.

Odmładzaj swoje ciało z cateringiem dietetycznym Agnieszki Mielczarek

B.O.K czynne:

pon-pt 8:00 - 17:00

sobota 8:00 - 15:00

niedziela wolna 

Firma

O nas

O dietach

Kanał wideo

Blog Agnieszki Mielczarek

Klient

F.A.Q.

Regulamin

Mapa dostaw

Polityka Prywatności

Kontakt

kontakt@bistrobox.pl
+48 502 834 066

B.O.K czynne:

pon-pt 8:00 - 17:00

sobota 8:00 - 15:00

niedziela wolna 

Firma

O nas

O dietach

Kanał wideo

Blog Agnieszki Mielczarek

Klient

F.A.Q.

Regulamin

Mapa dostaw

Polityka Prywatności

Kontakt

kontakt@bistrobox.pl
+48 502 834 066